Zonnepanelen laten plaatsen

Waarop moet je letten bij de aankoop van een systeem om zonne-energie op te wekken?

Het zonne-energiesysteem is in staat elektriciteit te produceren met behulp van zonlicht, een schone en oneindige energiebron. Daarom wordt het beschouwd als zeer duurzaam, wat bijdraagt tot de instandhouding van ons ecosysteem. Bovendien betekent een investering in een fotovoltaïsch systeem een grote besparing op de lichtrekening.

Het is echter noodzakelijk om aandacht te besteden aan enkele belangrijke punten alvorens een systeem voor het opwekken van zonne-energie aan te schaffen. In dit artikel zullen wij je de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze van jouw zonnepanelen uiteenzetten. Bekijk ze!

Prestaties en efficiëntie van fotovoltaïsche modules

Je moet er zeker van zijn dat de modules aan jouw behoeften en verwachtingen zullen voldoen. Om deze evaluatie zorgvuldig uit te voeren, moet je weten hoeveel elektriciteit de apparatuur produceert en dit relateren aan het verbruik van jouw woning of bedrijf.

Hoe meer watt per vierkante meter een zonnemodule heeft, des te groter zijn de prestaties en des te beter zijn de mogelijkheden om elektriciteit op te wekken. Het rendement van een zonnepaneel moet ten minste 15% bedragen.

Evalueer de door de apparatuur geboden garantie

De systemen voor het opwekken van zonne-energie moeten garanties hebben voor alle geïnstalleerde apparatuur. Het gaat hier immers om een investering op lange termijn en je kunt niet het risico lopen dat je binnen korte tijd problemen krijgt met de onderdelen. Kijk welke garanties moeten worden aangeboden:

1. Fotovoltaïsche platen
De marktgaranties garanderen gewoonlijk 90% van de energieproductie in de eerste 15 jaar en 80% in een periode tot 25 jaar. En de garantie tegen fabricagefouten varieert van 10 tot 12 jaar (afhankelijk van het merk dat je kiest).

2. Ondersteunende structuren
Zij moeten het systeem voor het opwekken van zonne-energie gedurende ten minste 25 jaar ondersteunen. De meest geschikte materialen zijn aluminium en roestvrij staal, met een garantie tussen 10 en 25 jaar.

3. Installatiewerkzaamheden
Naast de garantie op de apparatuur, geeft een goede leverancier de klant 2 tot 5 jaar zekerheid met betrekking tot zijn zonne-energie installatiedienst.

4. Energieproductie
Hoewel zij in de minderheid zijn, zijn er bedrijven op de markt die garantie bieden voor de opwekking van zonne-energie. Als het fotovoltaïsche systeem dus niet de beschreven productie haalt, kunt je hen vragen na te gaan of er iets mis is met het systeem.

Hoeveel kost het om een zonnepaneel te installeren?

De kosten van een paneel variëren sterk, afhankelijk van het gekozen type en vermogen, en kunnen uiteenlopen van een paar honderd euro tot een paar duizend euro.

En vergeet niet: de meeste kosten zijn slechts initieel, en de kosten in verband met onderhoud zijn bijna nihil – je hoeft de panelen alleen maar regelmatig schoon te maken om ervoor te zorgen dat ze zo efficiënt mogelijk werken. De panelen hebben een productiegarantie van 25 jaar.

Op korte termijn kunnen de installatiekosten hoog lijken, maar op middellange en lange termijn kunnen ze de moeite waard zijn: als jouw systeem meer energie produceert dan jouw huis verbruikt, kunt je dit overschot verkopen aan het elektriciteitsnet van jouw stad. Op die manier kunt je in korte tijd de investering al hebben afgeschreven en zelfs winst gaan maken (door de energie aan het net te verkopen). En denk aan de indirecte winst: de planeet dankt je en daarmee ook de toekomst van deze en komende generaties.

Terugbetaling van BTW

Bezorgdheid over milieukwesties is een veelvoorkomend onderwerp in alle sectoren van de samenleving. Daarom zijn er tal van stimuleringsmaatregelen genomen om het gebruik van duurzame energie te democratiseren. In dit verband moet worden gewezen op de mogelijkheid om teruggaaf te vragen van een deel van de BTW die bij de aankoop van het zonnesysteem is betaald.

Deze oplossing vormt een uitstekende stimulans, aangezien de initiële kosten voor de installatie van dit systeem gewoonlijk aanzienlijk zijn.

Conclusie

Je moet zorgvuldig te werk gaan bij de keuze van de leverancier die de dimensionering, planning en installatie van jouw fotovoltaïsche systeem zal uitvoeren. Onderzoek en vraag welke de fabrikanten van de onderdelen zijn, want kwaliteit maakt het verschil. Hoe groter immers de duurzaamheid van de uitrustingen en de efficiëntie van de modules, hoe beter het rendement van jouw investering zal zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.